Pompy Smart3

Smart3 to kompaktowa pompa zębata stosowana w jednoliniowych układach smarujących. Urządzenie charakteryzuje się bardzo dobrą wydajnością, dzięki czemu znajduje szerokie zastosowanie w układach obrabiarek produkcyjnych. W zależności od prędkości obrotowej silnika zasilającego wydajność pompy może wynosić 180 cm3/min (przy 2800 rpm) lub 220 cm3/min (przy 3500 rpm). Czynnikiem roboczym w procesie smarowania mogą być zarówno oleje, jak i smary półpłynne do systemów smarowych. Maksymalne ciśnienie pracy wynosi 30 barów.

Pompy Smart3 są dostępne w dwóch wariantach sterowania: automatycznym i manualnym. Sterowanie automatyczne umożliwia pełną kontrolę pracy urządzenia i zarządzanie cyklami podczas procesu smarowania. Układ ten ma wbudowany panel sterujący, który jest wspomagany przez szereg czujników. Wersja ze sterowaniem manualnym jest obsługiwana w sposób ręczny przez operatora maszyny lub może być zintegrowana z zewnętrznym sterownikiem PLC.

Na szczególną uwagę zasługuje również prosta instalacja urządzenia. Pompy do smaru Smart3 mogą występować z kilkoma rodzajami przyłączy elektrycznych, co dodatkowo zwiększa możliwość aplikacji urządzenia do większej liczby układów maszyn. Dostępne rodzaje przyłączy są zgodne z DIN 43650, DIN 40050, M12X1-PIN4 oraz M12X1-PIN5.

Rozbudowana funkcjonalność pompy Smart3

Wersja automatyczna pompy Smart3 do smaru i oleju jest wyposażona w kontroler nowej generacji, który ma szereg zaawansowanych funkcji regulujących pracę urządzenia. Pompa może funkcjonować w trzech trybach pracy, które odpowiadają za precyzyjną regulację smarowania elementów mechanicznych maszyny. Są to: cykl, puls oraz czuwanie.

Praca w trybie cyklicznym jest regulowana na podstawie ustawień zegara. To tryb czasowy, który uruchamia i zatrzymuje proces smarowania po upływie zadanego czasu. Praca w trybie impulsowym jest regulowana na podstawie odczytów z czujnika ciśnienia. Proces smarowania uruchamia się po wykryciu impulsu zadanego, gdy sterownik stwierdzi, że ciśnienie w układzie spada. Ostatni tryb to praca w trybie czuwania (standby). System smarowania pozostaje wówczas nieaktywny, aż do rozpoczęcia następnego cyklu.

Współpraca z zaworami 33V

Odpowiednie smarowanie części ruchomych maszyn produkcyjnych jest niezwykle istotne z punktu widzenia ich trwałości i niezawodności. Brak oleju lub innego czynnika smarnego w układzie może generować zbyt duże opory podczas pracy mechanizmów obrabiarki, a tym samym doprowadzić do zatarcia poszczególnych elementów. Oprócz montażu pompy o właściwej wydajności bardzo ważną kwestią jest również zastosowanie odpowiedniego oprzyrządowania w układzie smarowania. Z tego względu pompy Smart3 wyposażono w układ współpracujący z zaworami 33V. 

Zawory te są montowane w punktach smarnych elementów mechanicznych maszyny i zapewniają precyzyjne dozowanie środka smarnego. Zastosowanie tego rozwiązania gwarantuje wysoką jakość smarowania oraz doskonałą wydajność całego procesu. Praca zaworów 33V polega na wytworzeniu bardzo cienkiej warstwy środka smarnego, dzięki czemu olej lub inny smar półpłynny jest w stanie dotrzeć do najbardziej trudnodostępnych miejsc części współpracujących. Cały proces charakteryzuje się wysoką powtarzalnością i niezawodnością podczas pracy.