Pompa Dragon X

Dragon X to zaawansowana technologicznie pompa zębata, która znajduje zastosowanie w układach smarowania maszyn produkcyjnych. Urządzenie doskonale sprawdza się do prowadnic, reduktorów czy łańcuchów. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań, takich jak pływakowy lub optyczny czujnik poziomu, pompa Dragon X zapewnia wydajne i precyzyjne smarowanie elementów mechanicznych, co wpływa na poprawę efektywności pracy maszyn oraz wydłużenie ich żywotności. Wysoka jakość wykonania i łatwość obsługi to dodatkowe atuty, które sprawiają, że pompa Dragon X często jest wybierana przez producentów maszyn przemysłowych. Urządzenie jest przystosowane do współpracy ze środkami smarnymi o maksymalnej gęstości określanej przez klasę konsystencji smaru wg normy NLGI 000.

Wbudowany czujnik poziomu

W zależności od wariantu urządzenia pompa Dragon X może być wyposażona w pływakowy lub optyczny czujnik poziomu. Wersja z czujnikiem pływakowym jest stosowana do układów smarowanych olejem, natomiast wersja z optycznym może współpracować zarówno z olejami, jak i smarami półpłynnymi. Zadaniem obu rodzajów czujników jest monitorowanie poziomu czynnika smarnego w zbiorniku urządzenia i zapobieganie ewentualnym uszkodzeniom pompy spowodowanym pracą „na sucho” w przypadku jego niedostatecznej ilości.

Zasada działania pływakowego czujnika poziomu polega na automatycznym włączaniu i wyłączaniu pompy w zależności od poziomu oleju. Czujnik ten składa się ze specjalnego pływaka, który unosząc się na powierzchni, zmienia swoje położenie, co wpływa na stan sygnałów czujnika. Gdy poziom czynnika roboczego osiągnie odpowiedni stan, pływak podnosi się, dając tym samym sygnał pozwalający na włączenie pompy. Gdy poziom oleju spada poniżej pewnego poziomu, pływak opada, a to z kolei powoduje wyłączenie pompy.

Istotą funkcjonowania optycznego czujnika poziomu jest również automatyczne uruchamianie i zatrzymywanie pracy pompy, jednak zasada jego działania różni się nieco w porównaniu czujnikiem pływakowym. Aktywność optycznego czujnika poziomu opiera się na detekcji zmiany odbicia światła w zależności od poziomu czynnika smarnego w zbiorniku. Czujnik ten składa się z dwóch elementów – diody LED oraz fotodiody. Dioda LED emituje światło, które pada na powierzchnię cieczy i jest częściowo odbijane z powrotem. Światło odbite jest następnie odbierane przez fotodiodę i analizowane przez układ elektroniczny czujnika. W zależności od ilości odbitego światła czujnik określa poziom cieczy w zbiorniku. Zaletą tego rozwiązania jest możliwość identyfikacji nawet minimalnych zmian poziomu czynnika roboczego, co umożliwia precyzyjną regulację pracy pompy Dragon do smaru.

Zaawansowane oprzyrządowanie do smarowania

Pompa Dragon do oleju i smaru jest kompatybilna z systemami jednolinowymi: kryzowymi 01, wyporowymi 33V oraz progresywnymi systemami smarowania 26. Zastosowanie jednego z tych trzech rozwiązań jest uzależnione od wymaganego ciśnienia środka smarnego podczas pracy urządzenia. System 01 jest wykorzystywany w układach smarowania o ciśnieniu roboczym nieprzekraczającym 20 barów. System 33V pozwala na smarowanie elementów mechanicznych maszyn czynnikiem roboczym o ciśnieniu nieprzekraczającym 50 ba. Najszersze zastosowanie znajduje system rozdzielaczy progresywnych 26, który jest przystosowany do układów smarujących o maksymalnym ciśnieniu roboczym wynoszącym 70 barów. Wybór odpowiedniego rozwiązania jest uwarunkowany konstrukcją maszyny i budową układu smarującego.