CZUJNIKI CENTRALNEGO SMAROWANIA

Zadaniem czujników centralnego smarowania jest mierzenie parametrów pracy układu. Dzięki ich obecności możliwe jest stałe monitorowanie pracy układu i natychmiastowe reagowanie w razie wystąpienia awarii. Za pośrednictwem czujników dochodzi do wyłączenia części układu, co jest sygnałem dla pracowników o wystąpieniu usterki.

Rodzaje czujników smaru

Wyróżnia się pięć rodzaje czujników centralnego smarowania i są to:

  • czujniki zbliżeniowe;
  • czujniki ciśnienia;
  • czujniki poziomu;
  • czujniki przepływu;
  • czujniki zabrudzenia.

Czujniki zbliżeniowe można zamontować w rozdzielaczach progresywnych. Odpowiadają one za kontrolowanie pracy tłoczków oraz monitorowanie zmian strumienia magnetycznego.  Czujniki wzrostu ciśnienia (czujniki tłokowe i czujniki linii końca) służą do monitorowania nagłych zmian ciśnienia w układzie. Są szczególnie przydatne w sytuacjach, w których maszyny wystawione są na pracę w wilgotnym środowisku, które sprzyja powstawaniu korozji.

Czujniki poziomu mają za zadanie wykrywanie niskiego poziomu środka smarnego. Pozwala to na uniknięcie uszkodzeń komponentów powstałych podczas pracy na sucho. Czujniki przepływu, w tym przepływomierze i regulatory przepływu monitorują przepływ oleju. Czujniki zabrudzenia montuje się w filtrach, przez co mamy stałą kontrolę nad poziomem czystości podzespołów.

Filtry
107PLN 133PLN
Newsletter
Czy chcesz otrzymywać informacje o nowościach i ważnych wydarzeniach na naszej stronie?