Pompa Bravo

Pompa Bravo to wysokowydajna pompa elektryczna, która jest stosowana w instalacjach stacjonarnych i mobilnych. Urządzenie jest wykorzystywane w układach centralnego smarowania i zapewnia bezawaryjną pracę systemów przez długi okres użytkowania. Pomimo swoich niewielkich rozmiarów charakteryzuje się doskonałą wydajnością przepływu czynnika smarnego, a także wysokim ciśnieniem znamionowym, które wynosi nawet 280 bar. Czynnikiem smarnym może być zarówno olej, jak i smar do układów smarowych.

Cechą charakterystyczną pompy Bravo jest modułowa budowa zbiornika, co oznacza, że urządzenie może być wyposażone w zbiornik o pojemności 2, 5 lub 8 litrów. Takie rozwiązanie pozwala na zastosowanie pompy Bravo zarówno do małych, jak i dużych układów wymagających smarowania. Fakt ten jest istotny również z tego względu, że pompa do oleju Bravo może współpracować z rozdzielaczami SMX, SMO oraz NPR i wówczas zasilać jednocześnie nawet 100 różnych punktów smarnych. Możliwość zastosowania w takim przypadku zbiornika o większej pojemności ma duże znaczenie. Dodatkowym atutem jest obecność czujnika minimalnego poziomu, który informuje o konieczności uzupełnienia środka smarnego w zbiorniku, a tym samym zapobiega przestojom podczas smarowania.

3 tryby pracy pompy Bravo

Pompa do smaru Bravo może występować w dwóch wersjach sterowania: automatycznej i manualnej. Urządzenie w wersji automatycznej zostało wyposażone w kontroler nowej generacji, który pozwala sterować i monitorować pracę układu na różne sposoby. Użytkownik ma możliwość wyboru charakterystyki smarowania spośród trzech głównych trybów pracy: cykl, puls oraz off.

Tryb cykliczny polega na ustaleniu przerwy pomiędzy cyklami smarowania, która najczęściej wynika z ustawień zegara. Tryb pulsacyjny polega na ustaleniu przerwy pomiędzy cyklami smarowania, co najczęściej bierze się z liczby impulsów odebranych przez zewnętrzny czujnik. Tryb off polega na zdalnym sterowaniu pracą pompy przez zewnętrzny sterownik zintegrowany z układem pompy Bravo.

System VARIO-DRIVE

Pompa do smaru Bravo została wyposażona w zaawansowany system zarządzania energią VARIO-DRIVE, który zwiększa żywotność silnika poprzez regulację wydajności pracy pompy. Rozwiązanie to pozwala na elektroniczną regulację pracy urządzenia w zakresie od 50% do 100% wydajności nominalnej. Zmniejszenie wydajności systemu ma na celu zmniejszenie obciążenia jego poszczególnych elementów, ale ma to sens tylko wtedy, gdy jest to ekonomicznie uzasadnione. Takie podejście pozwala odciążyć podzespoły układu, a tym samym zwiększyć ich trwałość i żywotność. Praca systemu jest dodatkowo wspomagana funkcją diagnostyki i rejestrowania zdarzeń.

Wszechstronne zastosowanie

Niewątpliwą zaletą pompy Bravo jest jej wszechstronne zastosowanie. Chociaż najczęściej wykorzystuje się ją w maszynach przemysłu lekkiego oraz w pojazdach mobilnych, warto podkreślić, że pompa oznaczona jest także symbolem ochrony IP67 (ewentualnie IP69K), co oznacza, że jest odporna na przenikanie pyłów i cieczy do wnętrza urządzenia. Dzięki temu pompa Bravo znajduje zastosowanie również w maszynach przeznaczonych do przemysłu ciężkiego.


Urządzenie zostało dodatkowo wyposażone w system MULTI CONNECTOR, który pozwala na stosowanie różnego rodzaju przyłączy elektrycznych umożliwiających aplikację pompy Bravo według indywidualnych potrzeb użytkowników. Pompa może być zasilana zarówno prądem stałym 12 V lub 24 V, jak i prądem zmiennym 110 V lub 230 V, co dodatkowo ułatwia jej aplikację do różnych systemów.